Home

Even voorstellen

Ik ben Rooms-Katholiek priester van het Aartsbisdom Utrecht. Ik ben geboren in Utrecht ( Tuindorp ) en heb na mijn middelbare schoolopleiding in die stad besloten om priester te worden. Ik volgde de filosofie- en theologieopleiding van het seminarie in Dijnselburg en Rijsenburg. In 1964 ben ik tot priester gewijd. Ik ben kapelaan geweest in Breukelen en Zutphen, en pastoor in Huissen, Zeist en IJsselstein. Sinds 1 januari 2006 ben ik met emeritaat.
Vanaf het jaar 2001 ben ik, met toestemming van de congregatie voor de Oosterse Kerken te Rome, bevoegd om als celebrant voor te gaan in vieringen van de Byzantijnse ritus binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Vanaf 1990 schilder ik iconen. Op deze web-site ziet u daar afbeeldingen van, met een toelichting bij elke icoon. Verder lezen door te klikken op Even voorstellen

Lezingen

Regelmatig verzorg ik lezingen over iconen met behulp van geprojecteerde afbeeldingen van beroemde oude iconen. Dit kan ook in combinatie met een toelichting over de Byzantijnse liturgie. Ik beschik hiervoor desgewenst over een beamer en laptop. Ook breng ik enkele zelf geschilderde iconen mee. Het betreft een programma van ongeveer twee uur, maar het kan ook korter. Het blijkt ook dat veel mensen die geen kerkelijke binding ( meer ) hebben, geïnteresseerd zijn in iconen. Ook voor hen hebben iconen iets fascinerends. Zij kunnen zich door mijn toelichting op iconen aangesproken voelen. Voor meer informatie over het organiseren van een lezing of als u mij wilt vragen voor het geven van een lezing kunt u via 'contact' een e-mail-bericht aan mij sturen. Ik vraag een vergoeding van reiskosten en een attentie.

Wat zijn iconen?

Iconen zijn geschilderde afbeeldingen van Christus, de Moeder Gods Maria, en andere heiligen en van bijbelse verhalen. Ze worden met een speciale techniek - doorgaans op hout - volgens vaste voorschriften en regels geschilderd. Het maakt daarbij niet uit door welke schilder en in welke tijd ze geschilderd zijn (en nog steeds worden!). Iconen worden dan ook niet met de naam van de schilder gesigneerd. Een icoon is van alle tijden en blijft overal en altijd herkenbaar voor iedereen. Verder lezen door de klikken op Wat zijn iconen?