Atheïsme

Onze west-Europese cultuur wordt beheerst door een praktisch, niet agressief atheïsme. God doet er niet toe. Godsdienst wordt niet vervolgd maar door velen wel als achterhaald beschouwd. Gelovige christenen zullen hiertegenover niet zozeer getuigen dat God bestaat, maar laten zien in welke God zij geloven. De Christelijke God wil een God zijn die zich het lot van de wereld aantrekt. Geen God die mensen dwars zit. Zoals de oude kerkvader Ireneus het zei: ‘Gloria Dei vivens homo’ : het is Gods glorie dat de mens volop leeft. Het gaat om een gelovig humanisme en een diep vertrouwen in Hem die alles en allen in liefde draagt. Geloof dat aanzet tot onverdraagzaamheid, haat en geweld is absoluut verwerpelijk.