Pokrof

Pokrof betekent schutsmantel. Volgens een legende is de Moeder Gods Maria in Constantinopel in de 9e eeuw in een kerk verschenen, met haar mantel uitgespreid, om haar bescherming over de stad te garanderen. Dit wordt in de Byzantijnse kerken op 1 oktober gevierd.

Pokrof is ook de naam van een tijdschrift dat voor een breed publiek heel leesbare informatie biedt over oosterse Christenen, Kerken en Culturen. Iedere uitgave bevat een overzicht van Katholieke Byzantijnse Liturgievieringen overal in het land. Verkrijgbaar bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene te Den Bosch, zie de Link in deze website.

Pokrof is ook de naam van de Katholieke gemeenschappen in ons land die in kapellen de Byzantijnse Liturgie vieren. De adressen hiervan staan in het tijdschrift Pokrof.