Lichaam

In de Byzantijnse traditie gelooft men met heel het lichaam. In de liturgievieringen buigt men veel en bekruist men zich vaak. In het besef dat men in Gods tegenwoordigheid is, maar ook het langdurig staan is uitdrukking van beleefd geloof. We mogen als opgestane mensen deel hebben aan Christus’ verrijzenis. In de vastentijd buigt men vaak herhaald ter aarde uit een besef van boetvaardigheid. De dopeling wordt in het water ondergedompeld en zijn of haar lichaam met olie ( myron) gezalfd. Wij mensen zijn lichamelijke wezens. Wij mogen geloven met hart en ziel en dat gaat niet buiten ons lichaam om!