Diaken

Vanouds is de diaken een gewijde ambtsdrager die aangesteld is in de zorg voor de armen, en maatschappelijk marginalen. In de Byzantijnse traditie heeft de diaken een belangrijk teaak in de liturgie. Hij zingt alle litanie-gebeden, zingt het Evangelie en assisteert de priester aan het altaar.