Jodendom

Het Joodse volk vanaf Abraham levend in het verbond met God leeft voort met een eigen roeping en betekenis naast de Kerk van het nieuwe verbond. Pas in de eindtijd ( eschaton ) zullen beiden verenigd worden. De Byzantijnse traditie vereert de aartsvaders en profeten uit het oude verbond als heiligen en hun iconen zijn te zien op de iconostase.