Drie-eenheid

God wordt in het christelijk geloof beleden als Vader, Zoon en heilige Geest. In de Byzantijnse traditie wordt dit dynamisch opgevat. Zoals de oude kerkvader Ireneüs het zei: God, de Vader strekt zich in liefde met twee armen naar de wereld uit. Zijn ene arm is zijn Woord dat in Jezus Christus mens is geworden en het leven van de mensen heeft gedeeld tot en met de dood. De andere arm is Zijn Geest die alles omvat en doordringt. Zo komt God een wereld die in nood is te hulp.