Feesten

Belangrijke kerkelijke feesten zijn zichtbaar op de rij van twaalf feesticonen in de Iconostase. De rij begint met het feest van Maria Geboorte: 8 september; de Geboorte van Christus: 25 december; de Doop van Christus: 6 januari, de Ontmoeting in de tempel: 2 februari; de Opwekking van Lazarus: zaterdag voor Palmzondag, de Intocht van Jezus in Jeruzalem: Palmzondag; de Kruisiging: Goede Vrijdag; de Nederdaling ter Helle, ofwel de Verrijzenis: Pasen; de Hemelvaart van Christus; Pinksteren; de Gedaanteverandering ( Transfiguratie ) van Jezus op de berg: 6 augustus; Het ontslapen van de Moeder Gods: 15 augustus.