Epiklese

De epiklese is de aanroeping van de Heilige Geest in de Byzantijnse liturgie. In de eucharistie heeft deze aanroeping van de Heilige Geest plaats onmiddellijk na de instellingswoorden. De Heilige Geest wordt afgeroepen over brood en wijn opdat de Geest deze gaven vult met de tegenwoordigheid van Christus. Na de breking van het brood wordt kokend heet water bij de wijn in de kelk gegoten ( het zogenaamde zeon ) om de volheid van de Geest aan te duiden. Maar ook bij de andere sacramenten heeft de Epiklese plaats.