Patriarch

Dit is de naam voor een belangrijke aartsbisschop van de Orthodoxe Kerken. De voornaamste Patriarch is de Patriarch van Constantinopel ( Bartolomeus ). Maar ook Alexandrie, Antiochië, Jeruzalem, Moskou, Belgrado, Bukarest en Sofia hebben een Patriarch.  De Paus, Bisschop van Rome,  wordt wel de Patriarch van het Westen genoemd