Iconoclasme

Iconoclasme of beeldenstrijd is de poging van Byzantijnse keizers om iconen uit te bannen. In twee periodes van 726 tot 780 en van 815 tot 843 werden niet alleen alle iconen maar vaak ook de makers ervan vernietigd. Het Concilie van Contsantinopel van 787 verdedigde het recht om iconen te maken en te vereren. Ook al verbiedt het tweede gebod van de tien geboden om van het goddelijke afbeeldingen te maken, door de menswording van God in Jezus heeft God zelf zijn beeld ( = icoon ) aan de mensheid geschonken. Daarom mag de beeltenis van Jezus Christus ( niet van God de Vader ), van Maria en andere heiligen worden afgebeeld.