Eschatologisch

Eschatologisch betekent dat geloof en liturgie in het oosters Christendom sterk gericht zijn op het Eschaton. Dat is de vervulling van onze aardse tijd in Gods Toekomst, Gods Koninkrijk. Er is altijd de spanning tussen het onvolmaakte van deze aardse werkelijkheid en de belofte van Gods Vrede. Ons leven is getekend door een paradox. We leven in een wereld die nog vol is van onvoorstelbaar veel leed. God is daar allerminst onverschillig bij. Maar door de Menswording van God in Jezus Christus, door de kracht van zijn lijden, sterven en Verrijzenis en door de werking van Gods Heilige Geest zal de mensheid worden getransformeerd, met heel veel vallen en opstaan, naar de overwinning van lijden en dood. Zie ook onder de trefwoorden: Pasen, Toekomstgericht en Transfiguratie.