Transfiguratie

Jezus veranderde van gedaante op de berg, zo staat o.a. in Matteus 17,1-9. Hij begon te stralen en zijn kleren werden schitterend wit. Mozes en Elia verschijnen en Gods stem klinkt uit de hemel. Drie verwonderde apostelen zijn er getuigen van. In de Byzantijnse traditie wordt dit gevierd op 6 augustus. De viering van dit feest en de icoon van deze gedaanteverandering wordt beleefd als teken van een transformatie van de mens en van de gehele schepping. Wij mensen zijn immers uitverkoren om in een heilig leven omgevormd te worden naar het Beeld en de Gelijkenis met God.