Kerk

In de Byzantijnse traditie wordt de kerk vooral gezien als het werk van de Heilige Geest, in plaats van een louter menselijke organisatie. De Byzantijnse traditie ziet de Kerk geheel aanwezig in de lokale kerk die  verzameld is rond en verbonden is met  een Bisschop. De Bisschoppen samen zijn als opvolgers van de Apostelen garant voor de eenheid en waarheid van het geloof. De met Rome verbonden Byzantijnse Katholieken erkennen daarbij het primaat van de bisschop van Rome ( Paus ) als opvolger van de heilige Petrus, de eerste onder de apostelen.