Jezus-gebed

In de byzantijnse traditie wordt het Jezusgebed beoefend door monniken en leken. Het is een kort gebed dat steeds herhaald wordt: Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij, zondaar.  Vaak gebeurt dit op het ritme van de ademhaling. Men beleeft er een innige verbondenheid met Christus mee. Zoals de apostel Paulus zei: niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij