Iconostase

De iconostase is de wand met iconen die in een orthodoxe kerk of in een katholieke kerk van de Byzantijnse traditie de altaarruimte scheidt van de ruimte voor de gelovigen. Beneden in het midden zijn de koninklijke deuren die tijdens de liturgie opengaan voor het Evangeliewoord en de Communie. Naast deze deuren zien we rechts vanuit de kerk Christus en links de Moeder Gods Maria. Opzij zijn de noorddeur en de zuiddeur met afbeeldingen van engelen. Op de Iconstase zien we boven deze deuren een rij feesticonen en daarboven de Deesis: Christus op zijn troon, en aan weerszijde Johannes de Voorloper en de Moeder Gods Maria. Bovenaan in de iconostase worden de oudtestamentische aartsvaders en profeten afgebeeld. De iconostase is een uitbeelding van de hemelse liturgie, waaraan de gelovigen op aarde bij de liturgieviering in de kerk deel mogen hebben.